Някога преди много години, хората са използвали силата на водата, с цел да извършват редица свои битови дейности. Така например течащата вода в реките е впрягана, за да завърта мощни колела и се е превръщала в енергия. Тази способност на водата била използвана над 2000 години. Чрез водно колело се е доставяла нужната енергия, необходима за действието на много механизми. През 19 век, хората решили да насочват тази сила на водата към парната машина и я заместили с въглища и дърва.

 

Днес моделите на водните колела служат като важен източник за получаване на електрическа енергия за водноелектрическите централи. В сравнение с функцията на водата от миналото, в съвременните начини за преобразуване на енергия, водата се събира в огромни язовири, чрез гигантски резервоари, в които водата има още по-голяма потенциална енергия. При пускането на мощните водни обеми, тя създава силна струя, която задвижва турбините и те задвижват генератори, които произвеждат електрическа енергия. Разбира се всичко това е свързано с необходимостта тези съоръжения да бъдат изцяло разположени на големи площи около самите водоеми като реки и язовири.

Предимствата на водата служеща за източник на енергия се свеждат до електроцентралите, които се изисква да са екологично чисти, а ресурсите за производство да не се губят безвъзвратно.

Освен във водноелектрическите централи, ползата на водата в живота на хората е все така голяма. Водата се използва и за другите видове електроцентрали. Принципа на работа на водата тук е следният - горивото отделя енергия, която спомага за нагряване на съд с вода, от който парата се пренася в турбината и задвижва генератор, така се образува електричество.

Водата се използва като среда за корабоплаване, а то от своя страна се явява за най-евтиният начин на транспорт и основен за търговията на големи разстояния особено в миналото на хората.