Водата е онази част от живота на всяко живо създание на планетата, без която живота би бил немислим.

Водата е вид химично съединение, което е под формата на прозрачна течност без миризми и цвят. Тя заема 71% от Земната повърхност и една огромна част от нея е представена като океани и морета. 97% от водите на планетата са солени морски води, 06% са представени в сладките води на реки и езера, а 204% са ледниците, които в основата си съдържат изцяло воден състав.

Под формата на лед водата е в твърдо агрегатно състояние, а когато се трансформира във водна пара, процеса се нарича газообразно състояние.

H2O или водата има естествен кръговрат в природата. Тя се изпарява от водните басейни океани и морета, а след това се връща на земята като дъжд или валежи.

Ролята на водата е незаменима на нашата планета. Тя поддържа живота на Земята.

Затова й нейното опазване е така важно за съществуване на живота.

Питейната вода на Земята е застрашена от замърсяване, което провокира множество организации и учени по света да търсят решения за нейното опазване, съхраняване и защита. Измислени са различни технологии на пречиствателни станции, които да спомогнат за изхвърляне на замърсените води обратни в природата, но вече пречистени.

Водата играе определяща роля в множество отрасли на човечеството. Тя е нужна в промишлеността, икономиката, земеделието, селското стопанство, за транспорта и бита на хората.

Ролята на водата е неизчерпаема. Много видове води наред, с които и минералната вода, намират голямо приложение днес в медицината под формата на различни лекарства и лечебни процедури.

Всеки съвестен гражданин на тази планета е добре да си даде равносметка, колко голямо е значението на водата и с какво може да е полезен за опазването й.