Сред най-важните екологични фактори за сухоземните живи организми е водата. Значението й е фактор, който се определя от нейните свойства:

•    Тя е в основата на протоплазмата на клетките и тъканите и при протичане на процеси като асимилация и дисимилация, тя съществува.
•    Водата има свойството да поглъща голямо количество топлина и по този начин регулира топлообмена.
•    Тя е своевременен и универсален разтворител.
•    Водата е среда, в която протичат жизнените процеси в клетките и оказва влияние за обмяната на веществата.

 Съдържание вода в животинските и растителните организми има и то зависи от активността и покоя им. Ако организма е в покой, то и водата вътре намалява, но не изчезва.

 Растенията на сушата и животните губят много вода, според условията на среда. Еволюирайки те се приспособяват за това попълване. Биват морфологични, анатомични, физиологични, поведенчески други.

В зависимост от пособията за водната среда екологичните групи биват три: Към първата наречена Хигрофили е отнасят животни обичащи влагата. Те не задържат вода и към тях се отнсят някои мекотели;

Мезофилите са втората група. Живеят на умерена влажност и към тях спадат насекоми, птици и бозайници.

Третия вид са Ксерофилите, които са обичащи сушата и без никаква влага. Имат страхотно припособени органзми да задържат и съхраняват водата за дълги периоди. Такива са камилите, гризачите и други.