Минерална вода "Княжевска"

knqjevska

Минерална вода "Княжевска"

Месечна консумация

до 6 галона - 6.50 лв.

от 7 до 15 галона - 6.00 лв.

над 15 галона - 5.75 лв.

(без ДДС)

Княжевската минерална вода е мека вода, с превъзходни вкусови качества и е подходяща за ежедневна консумация. Извира в югозападната част на Софийската котловина, между планините Витоша и Люлин. Характеризира се като хипотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно натриева, съдържаща метасилициева киселина, без санитарно-химично и микробиологично замърсяване.

Княжевската минерална вода притежава редица лечебно-профилактични свойства, оказва благоприятно въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчката, черния дроб, бъбреците и отделителната система. Има подчертано детоксичен /прочистващ ефект/.

Ползвай безплатно диспенсър при сключване на договор с "БГ Вода".