Интересни факти

Трапезни води

Характеризират се  с много  ниска минерализация което ги прави годни за всекидневна консумация. Поради тази причина специалисти споделят че  е препоръчително минералните води да се редуват с трапезни(ДИВНА) и изворни(ПЕТРОХАН). Голяма част от тях имат превъзходни вкусови качества.