Интересни факти

Топли минерални извори

Изворите за минерални води в България са известни от древни времена.

Топлите извори са използвани с лечебни цели още в древността. Те са съхранени с годините и много от тях днес са се превърнали в съвременни лечебни центрове посещавани от множество туристи, както от българия, така и от други страни.

Така например изворите в Сапарева баня разположени на югоизток, до рилските летовища Паничище. Мястото е разположено сред вековни иглолистни дървета датиращи от хилядолетия назад. Растителността в тази част е така богата и живописна, че не би могла да се опише с думи. В тази част се намират над 1000 естествени и сондажни извора за минерална вода. Те са едно от най-големите богатства на природата в България. Тук преобладават термалните минерални извори, чиято температура е над 37 градуса.

Други прочути топли минерални извори са Девненските. Те са наричани и най-големите карстови извори в България. В югоизточната страна от Лудогорското плато извират около 30 извора, в близост един до друг. Наречени Девненски извори от тях излизат по 3200 литра вода на секунда.

Красивите и обагрени варовици на Лудогорското плато поемат паднали дъждовни води. На дълбочините, до които достигат тези води образуват подземни потоци и реки. За най-голям и многоводен се смята Бездънният извор. Водата му е приятна за пиене, въпреки високата варовитост.

За най-красив се счита Вълшебният извор, познат още като Малкият Хавуз. Водата тук е с постоянна температура от 17 до 20 градуса.