Интересни факти

За бутилираните води

Съдържанието на минерали в бутилираните минерални води се определя от геоложката среда. При различните натурални минерални води има стабилен минерален състав нивото на концентрация е с различна височина според елементите. Обичаино минералното съдържание на водата се посочва на самият етикет, а това дава нужната информация на потребителите. Някои от минералите са с много ниско, други с много високо ниво и консумацията определя дневният им прием на дадени минерални елементи като магнезий, калций, бикарбонати, флуор и други елементи.

Докато при питейната вода няма изисквания за минералния състав и за различните доставчици се наблюдават различни показатели, според доставчика им.

 

В натуралните води в Европа от исторически аспект са консумирани и използвани в термални бани, в резултат на техните специфични свойства за здраве и тяло. Водата винаги е била най-важният източник за хидратация и е от изключително значение за правилно функциониране на организма. Бутилираната вода се доставя в удобни опаковки и е полезна за здравословен начин и правилното хидратиране през целия ден. Тя спомага за усвояване и лесен прием от организма. Натуралните минерални води са естественият начин за хидратация и извличане на нужните състави за организма на база доказани физиологични, фармакологични и клинични изследвания. Минералния състав е уникален и може да отговори на специфичните здравни нужди. Според вкуса и диетичните изисквания, потребителите избират вода с по-големи или по-малки количества на съдържание от магнезий, калций, флуорид, бикарбонат или вода.

Въпреки, че на външен вид бутилираните води са еднакви, те притежават различен състав. Те са така разнообразни и уникални според подземния си произход и вкусовите композиции. Всичко е в резултат от специфичния минерален състав.