Интересни факти

Натурална минерална вода

Натурална минерална вода идва от защитени подземни източници в околната среда и е безвредна за здравето, приета в нормално състояние. Натурална минерална вода може да има допълнителни характеристики, свързани с определени минерали  в даден район.

Всяка натурална минерална вода има подземен източник  и е защитена от всякакъв вид замърсяване. Цялото внимание в процеса на бутилирането й е насочен с цел предпазването й. Всичко се простира от управление на водосборните басейни до момента на използваните материали за изработка на бутилката. За бутилиране на натуралните минерални води се използва източника с директна връзка. Не е редно те да бъдат транспортирани до инсталация за бутилиране направо в течното им състояние.

Характерно за водата от всеки кладенец е, че има отличителен състав, който варира от доста ниско минерално съдържание в размер 50 мг. на литър и достига до високо минерално съдържание в рамките на 1500 мг. на литър. Тя притежава характерен вкус За характерният минерален състав на всяка минерална вода с натурален произход е типично указване на състава на самият етикет. На него може да бъдат споменати и ползите за здравето й, както и строгите изисквания. Върху етикета на минералната натурална вода са указани мястото на произхода и името на източника.

Всички натуралните минерални води се изисква да отговарят на високи стандарти за качество и конвенционалност на питейните води. Те се регламентират строго от националното законодателство и се следят от ЕС. Притежават гарантират за естествен произход и форма за доказване форма на замърсяване. Натуралните минерални води не се дезинфекцирани, нито третират с химически вещества.

Всяка година, на пролет всички натурални минерални води от  Европа кандидатстват за одобрение и официално признаване, което им позволява да бъде включена в списъка от Европейския съюз за признати такива.