Интересни факти

Състав на водата

Не сте се замисляли така важното нещо за нашето съществуване – водата, какъв състав има. Предлагаме ви систематизирана справка на съставките изграждащи водата за пиене:

Литият е елемент, който оказва благоприятно въздействие на нервно-психичното състояния на организма.

Флуорид, благоприятства въздействие на зъбите и костната система. Използва се при кариеси и за профилактика на остеопорозата.

Метасилициевата киселина, противодейства на процеса на стареенето. Силиция допринася за гъвкави стави, гладка кожа и здрави кости.

Натрият стимулира клетките и мускулите.

Хлорът и натрия запазват осмотичното налягане в клетките. Играят важна роля при храносмилането.

 

PН е показател за киселинност, алкалност на водата. Ако водата има рН под 6,5 се определя, като киселинна, а варираща между 6,5-12,5 спада към групата на алкалните живи води. При наличие на 8 рН се определя, като леко алкална. Леко алкалните води са тонизиращо и стимулиращо средство.

Калцият е най-застъпеният минерал в човешкия организъм. Спомага за поддържане на зъбната и костната система и намалява риска за остеопороза.

Сулфатите благоприядстват функциите на жлъчния мехур, храносмилането и пречистват черния дроб.

Разтворените минерали във водата дават нейния вкус и електропроводимост. За дестилираната вода тя с нулева. Пивки води са тези, с проводимост от 300 до 350 mg/l.

Калият регулира водата в клетките и балансира течностите в организма. Освен това има важна роля в освобождаването на енергията от въглехидрати, мазнини и протеини.

Бикарбонатите въздействат при диабет, подагра и при инфекции на уринарния тракт.

Минералните води и изворните води са с естествено произход. Те идват от защитени източници, подпочвени източници, и не са подложени на химична обработка.